Privacy verklaringFineTune, gevestigd aan Dorresteinweg 66c te Soest is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.
Wij respecteren uw privacy en zorgen er voor dat de persoonsgegevens die u met ons deelt zorgvuldig worden behandeld. In deze privacyverklaring lichten we graag toe hoe we dat doen. Heeft u hier vragen over, dan kunt u ons bereiken via privacy@finetune.nl

Persoonsgegevens
In het kort stellen we dat FineTune het minimum aan persoonsgegevens verwerkt om goed te kunnen functioneren. We verwerken uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij mogelijk verwerken, afhankelijk van de dienst die u afneemt:
• Voor- en achternaam
• Adresgegevens
• Telefoonnummer
• E-mailadres
• IP-adres
• Locatiegegevens
• Gegevens over uw activiteiten op onze website
• Browser-fingerprint
• Bankrekeningnummer

FineTune verwerkt geen bijzondere persoonsgegevens, verstuurt geen nieuwsbrieven en maakt geen gebruik van online invulformulieren!

Doel
We verwerken persoonsgegevens voor de volgende doelen:
• Om uw betaling af te handelen nadat u een dienst heeft afgenomen
• Om u te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om de dienst uit te voeren die u heeft afgenomen
• Om goederen en diensten te leveren die u heeft afgenomen
• Om op basis van uw surf-gedrag ons aanbod van diensten op uw voorkeuren af te stemmen. Dit doen we alleen met uw toestemming.

Geautomatiseerde besluitvorming
FineTune neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen (algoritmes) die nadelige gevolgen kunnen hebben voor u.

Bewaren
Persoonsgegevens mogen niet langer bewaard worden dan noodzakelijk is. De bewaartermijn is afhankelijk van het doel waarvoor we de gegevens hebben gekregen of verzameld en van eventuele wettelijke plichten om gegevens te bewaren. Heeft u hier vragen over, dan kunt u contact opnemen via: privacy@finetune.nl

Delen
We delen uw persoonsgegevens met derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. In elk ander geval doen wij dit alleen met uw nadrukkelijke toestemming hiervoor.

Google Analytics
In het uitgebreide overzicht over 'cookies' in de sectie hieronder bieden wij u de controle over hoe onze website uw gegevens (al dan niet) verwerkt.
FineTune laat Google geen gegevens verzamelen voor advertentiefuncties. De opties remarketing en rapportage zijn uitgeschakeld.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door FineTune en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u hebben in een computerbestand naar u of een andere door u genoemde organisatie te sturen. Verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdracht van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens kunt u sturen naar: privacy@finetune.nl

Beveiliging
FineTune neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging van uw gegevens tegen te gaan, zoals:
• Onze computers met persoonsgegevens zijn wachtwoord-beveiligd en voorzien van automatische dagelijkse back-up.
• We versturen uw gegevens via beveiligde internet-verbindingen, te herkennen aan de adresbalk ‘https’ en het hangslotje.
• Toegang tot persoonsgegevens vanaf mobiele apparaten is ingeperkt en wachtwoord-beveiligd.
Als u het idee hebt dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op via privacy@finetune.nl

Hieronder vindt u een overzicht van de door ons gebruikte cookies, inclusief opties om deze uit te schakelen.
Ter aanvulling: U kunt zich ook afmelden voor cookies van alle websites door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat (Chrome, Internet Explorer, Firefox en Safari). Daarnaast kunt u alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.Cookies

 

English